Služby

Zemní práce

výkopy, sondy, přípojky, zakládání staveb

Zemní práce jsou hlavní náplní firmy AZ Myslbek. Pomocí malé techniky jsme schopni pracovat i tam, kam se těžká technika nedostane. Naše základní působiště je Praha a Středočeský kraj. 

Zahradní práce

kamenné zídky, jezírka, pokládání dlažby, odvodnění, vykopávání pařezů, příprava terénu, zahradnické práce

Zahradní práce zahrnují samozřejmosti jako je dodání veškerého materiálu a doplňků. Po dohodě odvezeme a zlikvidujeme veškerou hmotu vzniklou při práci na zahradě.

Demolice

živcové a betonové plochy, strhávání malých staveb, likvidace sutin 

Demolice uvnitř objektů urychlí demoliční práce na minimum. Nakladač UNC suť ze vnitřních prostorů snadno vyvezeme. Vhodné kombinovat s službou autodoprava Avia.

Autodoprava

doprava zeminy, odklízení suti, odvoz odpadu

Autodoprava avia kontejner, odvoz suti a odpadu. Kombinací autodopravy a objednání služby demolice, nebo zemní práce, je cena stanovena dohodou, dle rozsahu zakázky.